Visselblåsartjänst

Lets Go by bus visselblåsartjänst

Lets Go by bus har en visselblåsartjänst för att rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter, missförhållanden eller farliga händelser. Vi är engagerade i att vara transparanta och trovärdiga och därför anser vi det angeläget att göra det möjligt att göra sin röst hörd. Visselblåsning innebär att en person, ofta en anställd, slår larm om missförhållanden eller oegentligheter till en myndighet eller till massmedia, eller internt i sin organisation. Det kan handla om korruption, miljöbrott, vanvård, penningtvätt och en rad andra omständigheter som personen vill uppmärksamma.

Lets Go by bus har valt en rapporteringslösning som är framtagen av C2 Management och är kopplad till System C2. Det är en säker, oberoende plattform där man kan anmäla i skrift. Det är möjligt för dig att vara anonym när du upprättar anmälan. Alla anställda och externa aktörer kan rapportera missförhållanden här! Skyddet för visselblåsare gäller för den som rapporterar missförhållanden som strider mot svensk rätt eller unionsrätt (EU-rätt) och om det finns ett allmänintresse av att andra missförhållanden förs fram i ljuset. Exempel på allmänintresse skulle kunna vara att en produkt som ett företag tillverkar och säljer är farlig.

Vi är ett bussbolag i Örebro öster om Karlskoga och Kristinehamn som kan hjälpa er med era resplaner, oavsett om det är en tripp genom Sverige eller en längre resa runt i Europa
Copyright ©2024 | All rights reserved
System C2 (c2management.se)