Våra policyer

VERKSAMHETSPOLICY

Let’s Go By Bus verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetsbetspartner samt en skicklig leverantör och samhällsaktör.

Let’s Go By Bus mål är att överträffa kunders, medarbetares och samarbetspartners förväntningar.

Let’s Go By Bus uppnår målen genom ett systematiskt och målinriktat arbete i samverkan och med kunden i fokus.

Let’s Go By Bus arbetar med ständiga förbättringar i alla delar av verksamheten.

Let’s Go By Bus arbetar i enlighet med ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt ISO 39001.

Se vidare i policybilagan.

Vi är ett bussbolag i Örebro öster om Karlskoga och Kristinehamn som kan hjälpa er med era resplaner, oavsett om det är en tripp genom Sverige eller en längre resa runt i Europa
Copyright ©2024 | All rights reserved
System C2 (c2management.se)